U zoekt een goed rooster programma?Roostermakers willen:Is dit mogelijk?

U zoekt een goed rooster programma?

Een duidelijk overzicht van de beschikbaarheid van klassen, docenten en lokalen. Per lesuur aangeven of een klas, docent of lokaal wel of niet beschikbaar is.

Roostermakers willen:

Met de methode van "drag and drop" lessen vooraf kunnen blokkeren. Op het scherm zien waar een les kan worden geplaatst door groen gekleurde velden. Vervolgens CANTOR automatisch de rest van de lessen laten plaatsen.

Is dit mogelijk?

Inderdaad! CANTOR doet dat voor u. Roostermakers willen niet langer zwoegen maar CANTOR gebruiken.